Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Náhrady a opravy v semestru

Možnosti oprav hodnocení:

  • Jak je uvedeno, semestrální testy nelze skládat opakovaně ani opravovat (jen je možnost jejich složení v náhradním termínu pro omluvenky zadané v IS, jak je psáno níže). Pozor, to se týká i povinných prioritních bodů, kde také nelze jejich nenaplnění nijak opravit (ostatně možnost získávat je ze třech nezávislých zdrojů je dostatečnou alternativou oprav).
  • Na druhou stranu, v případě splnění prioritních semestrálních bodů, existuje následující automatický mechanismus pro vylepšení celkového semestrálního součtu (platí to jak pro zkouškové ukončení, tak i pro zápočtové): Půjdete normálně na termín počítačové zkoušky. Po neúspěšném složení toho zkouškového testu se vezme jeho bodový výsledek plus třetina ze semestru získaných prioritních bodů a to bude vaším opraveným semestrálním hodnocením - samozřejmě jen pokud si tím pomůžete. Cenou za tuto opravu je vyčerpání jednoho zkouškového termínu a udělení F. Vše bude počítáno automaticky bez potřeby vaší iniciativy a uvidíte to ve výsledcích dotyčného zkouškového termínu.
  • Samotné zkoušky na počítači je (po udělení F) samozřejmě možné opravovat na dalších termínech podle běžných zvyklostí. Pro vylepšení úspěšného výsledku (>F) z počítačové zkoušky však slouží následná písemná zkouška, která je finální a hned po ní dostáváte známku.

Náhradní termíny testů

Každý ze semestrálních testů lze nahradit, pokud jste se řádného termínu nemohli zúčastnit a máte na to omluvenku zadanou v IS. Mi žádné omluvenky neposílejte, stejně je hned smažu! Důležité je jen to, co bude jako omluvenka zapsané v IS v době, kdy si budete chtít náhradu složit.

Termín(y) náhradního testu bude vyhlášen nejspíše někdy ke konci semestru a pro písemné testy až na začátku zkouškového období. Počítejte s tím a čekejte. Stejné se týká i domácího úkolu, pro který dostanete nejen nový termín odevzdání, ale i nové zadání.

Poznámka pro studenty ukončené zápočtem

Jak už bylo napsáno, i na zápočtáře se vztahují stejná základní pravidla povinného zisku prioritních bodů a možnosti vylepšení semestrálního součtu automatickým mechanismem po absolvování testu počítačové zkoušky, jak je popsáno výše. Pokud v semestru nedosáhnete na potřebný bodový limit k udělení zápočtu, použijte výše popsaný mechanismus opravy semestrálních bodů - tj. naučte se a běžte na počítačový termín zkoušky. Výsledek se vám pak spočte automaticky a uvidíte případně vylepšené semestrální body (které vám snad budou k zápočtu stačit).