Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Doplňkové informace a materiály

Doplňkové studijní materiály:

Tyto materiály jsou jen podpůrné, nejsou nadále udržovány a tudíž se mohou lišit od vykládaného učiva. (Učivo z přednášky má samozřejmě přednost.) Pokud je něco v těchto materiálech v rozporu se znalostmi vyučovanými a požadovanými ke zkoušce v aktuálním semestru, ignorujte příslušnou část těchto materiálů. Rozhodně těmito doplňkovými materiály nelze argumentovat u opravování zkoušek.

Velká část pěkných příkladů v prvním adresáři pochází od Mgr. Holečka, bývalého cvičícího.

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/jine/