Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Testíky na cvičeních

Co testíky zkouší

Zda ovládáte základní pojmy z přednášky - ostatně bez jejich znalosti nedává účast na cvičení valného smyslu. 

Pro vaši informaci zde je obsah jednotlivých cvičení po týdnech (zkoušení budete z pojmů souvisejících s daným cvičením), Tyto pojmy vždy budou v době cvičení už odpřednášené.

 1. výroková logika [testík: Lekce 1]
 2. predikátová logika [testík: Lekce 2]
 3. množiny [testík: Lekce 3]
 4. důkazové techniky kromě indukce [testík: Lekce 4]
 5. indukce I [testík: Lekce 4]
 6. indukce II [testík: Lekce 5]
 7. relace [testík: Lekce 6 a část 3.5 z Lekce 3]
 8. ekvivalence, uspořádání [testík: Lekce 7]
 9. skládání relací, funkce, permutace  [testík: Lekce 8]
 10. grafy I (základní pojmy, podgrafy, isomorfismus) [testík: Lekce 9]
 11. grafy II (orientované grafy, stromy, kostry) [testík: Lekce 9 + 10]
 12. dokazování algoritmů I [testík: Lekce 4]
 13. dokazování algoritmů II, opakování  [testík: opakování, tedy cokoliv z předešlých týdnů]

Jak testíky probíhají

Testíky jsou realizovány formou odpovědníků v IS. Tyto odpovědníky mají název ve formě Týden xx a zpřístupní se automaticky na začátku vašeho cvičení. Na začátku se myslí opravdu "na začátku". Tedy pokud vaše cvičení začíná v 10 hodin, odpovědníky se zpřístupní v 10:00:00. Na vyplnění máte čas 5 minut (IS vám průběžně zobrazuje zbývající čas). Pozdní příchod tedy zkracuje čas na vyplnění odpovědníku!

Odpovědník se vyplňuje primárně elektronicky (na vlastním smartphone/laptopu/tabletu...). Proto mějte na začátku cvičení vaše zařízení už nachystané (ideálně s otevřeným IS). Pokud takovéto vhodné zařízení nemáte, nebo máte technické problémy, je k dispozici papírová verze. Nevýhodou je, že nemáte okamžitou zpětnou vazbu a výsledky se dozvíte až za týden.

V případě jakýchkoli technických problémů okamžitě kontaktujte cvičícího. Je vhodné si výsledky průběžně ukládat. Nezapomeňte na finální uložení.

Hodnocení testíku

Každý týden lze získat maximálně 1 bod. Za špatnou odpověď dostáváte záporné hodnocení, takže nedoporučujeme odpovědi tipovat. Nevyplněná odpověď je za 0 bodů. Pokud v daném týdnu získáte záporný počet bodů, do celkového hodnocení se započítává 0 (takže ani úplně špatně vyplněný testík není horší než absence na cvičení).

Do semestrálního hodnocení se vám započítá max. 12 bodů, přičemž musíte získat alespoň 7 bodů.

Pravidla

 • Odpovědník je nutno vyplňovat samostatně.
 • Při vyplňování musíte být fyzicky přítomni na svém cvičení.
 • Při vyplňování je zakázáno používat jakékoli studijní materiály.
 • Je zakázáno sdílet znění otázek v odpovědnících.

Jde prostě o zkoušení se vším všudy. Co to mj. znamená?

 • Nevyplňujte odpovědníky z domu/chodby na FI/jiné učebny...
 • Mít otevřené jakékoliv  materiály (skripta na/pod lavicí, PDF se slajdy v počítači, sbírka příkladů v počítači,  stránka na wikipedii...) je zakázané. (Pozor, i interaktivní osnova je studijním materiálem!)
 • Během vyplňování nic z netu nestahujte, nemějte otevřený chat (FB, discord,...) , nenahlížejte ke kamarádovi atp. Prohlížeč s jediným otevřeným oknem (ve kterém je odpovědník) je sázkou na jistotu.

Jakékoliv porušení pravidel bude odměněno -2 body do semestrálního hodnocení a osobní zkušeností s řízením před disciplinární komisí.

Náhrady testíků

Pokud máte pro daný týden řádnou omluvenku v IS, domluvte se s vaším cvičícím (mailem či osobně) na náhradě. Náhrada obvykle probíhá na některém z následujících cvičení, a to vyplněním odpovědníku v papírové formě.