Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Bonusové body obecně

Jako doplněk k běžným (povinným) testům a zkouškám mají mimořádně aktivní studenti v předmětu IB000 možnost získat bonusové body, které se jim přímo připočtou k semestrálnímu hodnocení. Jejich výše může být kdekoliv mezi 0 až 99 bodů, ale je třeba zdůraznit, že bonusové body mohou být uděleny skutečně jen za mimořádné aktivity a přínosy k výuce. Aktuální možnosti zisku bonusových bodů jsou vyhlašovány během semestru, zde jen obecně nastíníme hlavní myšlenky jejich přidělování.
  • Nejdůležitějším pravidlem je, že bonusové body nejsou nárokové. To znamená, že o jejich přidělení a výši vždy rozhoduje vyučující až následně, po zhodnocení mimořádnosti přínosu a srovnání s výkony ostatních studentů. Ostatně toto odpovídá významu slova "mimořádné".
  • Obvyklou možností zisku bonusových bodů je mimořádná aktivita na cvičení, tam však může jít celkově nejvýše o pár bodů za celý semestr.
  • Další možností je řešení dobrovolných velkých bonusových úkolů, které budou vyhlášeny někdy v půli semestru. Úkoly se týkají obtížných matematicko-informatických problémů, k jejichž úspěšnému řešení je třeba vynaložit úsilí a prokázat schopnosti výrazně přesahující běžnou úroveň předmětu. Odměna pro nejlepší pak stojí za to.
  • Dále je možno (a stávalo se to v minulých letech) udělit bonusové body za objevení a podrobnou analýzu případných chyb či nedostatků v předmětových testech či studijních materiálech. Zahrnuje to jak odborné chyby, tak i technické aspekty a problémy, ale v každém případě je tam důležitý důraz na část "podrobná analýza", která má zkoumat příčiny i navrhovat řešení.
  • Příjemnou vlastností bonusových bodů je, že se připočítávají ke všem prioritním a jiným bodům potřebným ke splnění semestrálního limitu...