Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Domácí úkol - obecné pokyny

Získání zadání domácího úkolu

Pro získání zadání domácího úkolu si od určeného dne v ISu otevřete odpovědník "Domácí úkol ...". V něm dostanete zadání s otázkami. Otázky zodpovíte a odevzdáte v ISu a pak se podíváte na vyhodnocení. Pokud všechny vaše odpovědi budou správně, máte své zadání - vaším domácím úkolem pak bude napsat matematický důkaz správnosti vašich odpovědí podle pokynů z odpovědníku. Tento důkaz musíte napsat a odevzdat elektronicky do ISu nejpozději 12 hodin od otevření bezchybně vyhodnoceného odpovědníku, viz  technické pokyny v aktualitách předmětu.

Nebojte se, nemusíte vše zvládnout napoprvé, nýbrž máte možnost až 7 spuštění tohoto odpovědníku. Pokud vám odpovědník "spadne" nebo jej zodpovíte nesprávně nebo třeba pak nestihnete včas odevzdat samotný úkol (ten písemný důkaz vašich odpovědí), nic vážného se neděje a můžete odpovědník spouštět znovu, dokud nevyčerpáte určených 7 pokusů. Za neúplná nebo chybná vyplnění odpovědníku u tohoto úkolu nejsou žádné sankce. Ovšem uvědomte si, že v povolených 7 pokusech už jsou započítána řešení všech možných technických i jiných problémů, které vás mohou potkat, a více šancí nedostanete, takže šetřete.

Jak psát řešení - důkaz

Důkazy vždy pište stylem, jaký byl na přednáškách a v učebním textu. Tedy jasně stručně, srozumitelně a logicky správně. Ten důkaz se prostě musí dát číst jako po másle a určitě nedostanou moc bodů řešení, kde se opravující bude muset vracet v textu a luštit, co vlastně chcete říct. A řešení ve formě změti matematických symbolů bez vysvětlení nedostanou vůbec nic, i kdyby v nich někde byl "zakódovaný" správný důkaz. Řešení si po sobě několikrát nahlas přečtěte a když kdekoliv v argumentech sami zaváháte, tak jste to ještě nenapsali dobře a předělejte to.

Hodnotit se v úloze bude pouze to, jak pěkně umíte sepsat poctivý matematický důkaz. To, že jste dokázali najít správnou odpověď úlohy neznamená nic (to je jen nutný předpoklad, abychom se vůbec na řešení dívali).

Tak mnoho zdaru... a odevzdejte sem:

Domácí úkol - odevzdání písemného řešení
Pro informace k DÚ čtěte v aktualitách: https://is.muni.cz/auth/discussion/aktuib000/domaci_pisemny_ukol_29_10 Odevzdáváte jen 1 stranu A4 čitelného řešení s bílým pozadím ve formátu PNG nebo JPEG, případně na vlastní zodpovědnost PDF. Platný je pouze ten poslední vložený nebo změněný soubor, předchozí soubory se ignorují. Odevzdat musíte do 12 hodin od otevření odpovědníku.