Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Bonusové úkoly (dobrovolné)

Přejeme hodně štěstí, píle, dobrých nápadů a ve výsledku i mnoho bonusových bodů ke zkoušce! A nezapomeňte, pokud Vás některý obtížný úkol zaujme a přijdete na pěkné výsledky, nejen že budete mít body navíc, ale především si už na počátku studia "přičichnete" ke skutečné vědě a získáte tak s předstihem skvělou možnost se zapojit do řešení opravdu zajímavých vědeckých problémů.

Odevzdávejte případná řešení do 27.11. dole.

Obecné poznámky

Řešení odevzdávejte celé v jednom PDF souboru obsahující vše podstatné do příslušné odevzdávárny odkazované níže.

Bonusové úlohy jsou docela obtížné a neočekáváme, že by každý musel vyřešit úplně všechno v jedné úloze. I dostatečně dobrá částečná řešení budou odměněna, pokud obstojí v porovnání s výkonem ostatních studentů na bonusech.

S upřesňujícími dotazy se obracejte na vyučující v diskuzi na IS.
Nezapomínejte, že se jedná o vaši vlastní tvůrčí práci. Při opodstatněném podezření z opisování vám nebudou uděleny žádné body. (Respektive z každé třídy příliš podobně vypadajících řešení bude kladně ohodnoceno jen to, které bylo odevzdáno první.) Také nebudou hodnocena řešení, které nevyhoví zde uvedeným formálním specifikacím.

Ve správně zpracovaném řešení očekáváme, že nejprve teoreticky analyzujete problém; poté popíšete slovně postup / algoritmus, který použijete na jeho řešení, a nakonec shrnete všechny dosažené výsledky. Všechna tvrzení ve vašem řešení musí být podepřena matematickým důkazem, nebo případně výsledky počítačového výpočtu, u kterého však musíte popsat a dokázat správnost použitého algoritmu. Vše podle formálních zásad uvedených v předmětu. A znovu opakujeme, že odevzdáváte jen jeden textový PDF soubor, ve kterém všechno napíšete a shrnete (speciálně v případě použití počítačových výsledků neodevzdáváte svůj program, nýbrž nás musíte o jeho správnosti přesvědčit v psaném textu).

Důležitá poznámka se také týká využívání cizích zdrojů. Ne, nemáme nic proti tomu, když si pomůcky pro řešení projektu vyhledáte v literatuře či nejspíše přímo na internetu. V praxi přece také nebudete všechno řešit sami od začátku, ale s výhodou využijete již nalezené poznatky, takže učit se vyhledávat potřebné informace je také součástí výuky. Je však vždy nutné úplně citovat všechny zdroje, ze kterých jste čerpali poznatky (nejlépe formou funkčního www odkazu). Takže na toto myslete, neboť zatajení citací je víc než dostatečným důvodem k zamítnutí vašeho řešení. A rozhodně neoceníme, pokud si pod "využíváním cizích zdrojů" představíte prosté opsání nějakého cizího řešení, třeba od spolužáka. Vaše řešení projektu by mělo být skutečnou "nadstavbou" nad známými poznatky.

Mnoho zdaru a zábavy!

Bonusový úkol
Odevzdávejte řešení bonusového úkolu v jediném čitelném PDF souboru. Odevzdaný může být nejvýše jeden soubor na studenta a nesmí být nijak zabalený. Zadání bonusů viz předmětová osnova.