Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Lekce 2: Matematická logika a důkazy

OBSAH

V druhé lekci pokračujeme v učivu první lekce o logice a matematických důkazech. Zatímco v předchozí lekci jsme si k oběma uvedeným tématům řekli ty nejjednodušší základy (které jste si zároveň snad dobře procvičili na cvičeních i zde), nyní uvedeme hlubší poznatky matematické logiky a také se znovu podíváme na další aspekty matematických důkazů.
Hlavním výstupem lekce je pochopení tzv. kvantifikace a použití kvantifikátorů v predikátové logice.

Samostatné procvičení učiva - odpovědníky

Online procvičení učiva se v této lekci zaměřuje na pokročilé poznatky výrokové logiky, mimo jiné na úpravy logických formulí a na jejich normální tvar. Naučte se dobře všechnu tuto rutinu. (Na druhou stranu efektivní procvičení predikátové logiky není jednoduchou formou odpovědníku možné, a proto je ponecháno jen na učebnová cvičení.)

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/cvicnv/Procviceni2nv.qref

Diskuse o látce

Opět následující starší diskusní vlákna (z dob před existencí učebnových cvičení IB000), která by vám mohla doplňkově pomoci s pochopením výkladu. Následuje malé cvičení z logiky a jazyka pro pobavení...

Doplňkové a externí materiály