Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Lekce 3: Množiny a množinové operace

OBSAH

V této lekci se vracíme k formálně jednoduššímu a názornějšímu učivu, které navazuje na vaše základní znalosti ze středních škol... V informatické mluvě se dá říci, že se budeme zabývat základními "datovými strukturami" moderní matematiky a teoretické informatiky - množinami a relacemi.

Připravená sada cvičících příkladů je v této lekci poměrně snadná a týká se základních množinových operací, jejichž vyřešení je s pomocí nakreslených Vennových diagramů záležitost spíše oddechová, a také jednoduchých výpočtů s množinami. Těžší příklady s množinami pak najdete v příštím procvičení...

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/cvicnv/Procviceni3nv.qref

Diskuse o látce

Následující starší diskusní vlákna by vám opět mohla pomoci se vypořádat s látkou a příklady této lekce.

Doplňkové a externí materiály

K učivu přidáváme i dvě starší sady papírových příkladů na množiny k doplňkovému procvičení. Vyberte si z nich, co vás zajímá, ale některé příklady jsou značně obtížné. Teprve po vlastních pokusech o vyřešení příkladů si ve složce /el/fi/podzim2021/IB000/um/jine/ v IS prohlédněte příslušné soubory s řešením (ty zde schválně nejsou přímo odkazované).

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/jine/zadani2005-2.pdf
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/jine/zadani2005-4.pdf