Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Lekce 5: Rekurze, Strukturální indukce

OBSAH

Nyní je na čase se více ponořit do hlubin matematické indukce (tato lekce je jako samostatná od roku 2017) a spojit si tuto látku s induktivními definicemi množin a funkcí.

Samostatné procvičení učiva - odpovědníky

Příklady v procvičení zahrnují posloupnosti a jejich rekurentní vzorce. Budete hledat obecný součet zadané řady přirozených čísel a odhadovat správné řešení rekurentní posloupnosti. Procvičíte si také jednoduchou "doplňovačku" důkazu indukcí. Mimo samotných příkladů si uvědomte a sami zkuste, že správnost vašich odpovědí by se měla vždy dokazovat indukcí (při znalosti či uhodnutí výsledku je už takový důkaz docela přímočarý).

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/cvicnv/Procviceni5nv.qref

Diskuse o látce

Následující diskusní vlákna, nahrazující učebnová cvičení v minulých letech, by i vám mohla pomoci se vypořádat s látkou a příklady této lekce. (Dříve tato lekce o indukci nebyla samostatná a její obsah byl rozdělený v několika jiných.)

Doplňkové a externí materiály

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/jine/prikl1.pdf
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/jine/zadani2005-9.pdf