Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Lekce 6: Relace a jejich vlastnosti

OBSAH

Lekce se blíže zabývá relacemi, jejich základními vlastnostmi a obecně tím, jak na relace nahlížet a uchopit je. Specificky se zaměřujeme na binární relace a jejich vlastnosti a uzávěry.

Samostatné procvičení učiva - odpovědníky

V příkladech (zde i v příští lekci) vás čekají jak jednoduché dotazy na vlastnosti relací přímo zadaných tabulkami či výčtem, tak obdobné značně obtížnější otázky o relacích implicitně zapsaných běžným jazykem. Jedná se o nelehké a dosti abstraktní učivo, které se pak často vyskytuje u zkoušek, takže věnujte procvičení dostatek času.

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/cvicnv/Procviceni6nv.qref

Diskuse o látce

Doplňkové a externí materiály

Opět přidáváme tři starší sady příkladů na relace k doplňkovému procvičení.

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/jine/prikl2.pdf
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/jine/zadani2005-5.pdf
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/jine/zadani2005-8.pdf

S pojmem relace se můžeme setkat v mnoha oblastech života a s různými faktickými významy. Nás zajímá matematický pojem relace, k němuž existuje také několik alternativních vysvětlení na českém webu.