Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Lekce 7: Ekvivalence, Uspořádané množiny

OBSAH

V matematice jsou dva typy nejčastěji zmiňovaných relací  - ekvivalence a uspořádání, které alespoň na intuitivní úrovni (bez matematických formalit) už potkal snad každý. Jejich správné pochopení i ve formální rovině bude potřebné i v mnoha pozdějších teoretických předmětech. V páté lekci se tedy zaměřujeme na relace ekvivalence (a s ní související rozklady) a na relace částečného uspořádání a předuspořádání a Hasseovy digramy.

Samostatné procvičení učiva - odpovědníky

Přiložené příklady rozvíjejí látku vlastností relací a jejich složenin na obtížném poli slovních popisů relací v běžném jazyce. Některé příklady jsou teď až velmi obtížné, a proto se neváhejte o nich poradit se spolužáky, diskusními vlákny a se cvičícími. Právě u těchto slovně zadaných příkladů není žádný jednoduchý spolehlivý postup na jejich vyřešení, nýbrž musíte sami hledat cesty, jak každé variantě příkladu zvlášť porozumět, a hlavně si zkoušejte problém zakreslit co nejlépe na papír.

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/cvicnv/Procviceni7nv.qref

Diskuse o látce

Jelikož se v průběhu doby výrazně přesunula jednotlivá témata a příklady mezi lekcemi (4),5,6,7 mohou některé diskuse působit vzhledem k současnému stavu zmateně, ale své si tam najdete...

Doplňkové a externí materiály

Opět přidáváme dvě starší sady příkladů na relace k doplňkovému procvičení.

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/jine/zadani2005-6.pdf
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/jine/zadani2005-7.pdf

Následují externí odkazy, které by snad mohly být také užitečné, ale k látce je obtížné najít pěkné materiály...