Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Lekce 8: Skládání relací a funkcí

OBSAH

Tato lekce završí látku o relacích a funkcích. Tentokráte se podíváme na inverze a skládání relací a poté na základní vlastnosti funkcí (a také jejich skládání). Dobře se při studiu látky podívejte do definic a porozuměte i kvantifikacím v nich, tj. pochopte, kdy a proč se píše, že něco má platit pro "každý prvek množiny" nebo že "existuje prvek pro který platí".

Samostatné procvičení učiva - odpovědníky

Procvičte si zde složené relace a skládání funkcí dle definice, také porozumění zápisu permutace pomocí cyklů a práci s ním. A opět dojde i na oblíbené (mnou) slovní zápisy relací - u tohoto typu příkladu ještě více platí, že univerzální návod na jejich řešení neexistuje a musíte do každé varianty sami zvlášť "vidět" a cvičit se v tom.

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/cvicnv/Procviceni8nv.qref

Diskuse o látce

(Z dob, kdy tato látka bývala v Lekci 6...)

Doplňkové a externí materiály

Opět přidáváme dvě starší sady příkladů k doplňkovému procvičení. Ne vše v nich se vztahuje přímo k lekci, ale za vyzkoušení to stojí - hlavně část o induktivních definicích, jež zatím není pokrytá v odpovědnících.

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/jine/zadani2005-3.pdf