Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Lekce 9: Pojem grafu

OBSAH

V osmé lekci se začneme zabývat další důležitou oblastí diskrétní matematiky - teorií grafů, kterou najdeme v mnoha oblastech informatiky. Úvodem si zavedeme pojem grafu a další základní pojmy jako podgrafy a isomorfismus, souvislost a vzdálenost. Rozsah pokrytí látky grafů v předmětu IB000 je sice omezený, ale dostatečný z hlediska deklarovaného profilu absolventa bakalářského studia (a více se naučíte také v kurzech algoritmizace).

Samostatné procvičení učiva - odpovědníky

Podívejte se pozorně na přiložené odpovědníky a sami si zkuste, nakolik látce rozumíte do detailu i do hloubky. Máte na výběr od velice snadných příkladů po (trochu) obtížnější testování isomorfismu. Hlavní poselství k těmto příkladům zní: Naučte se grafy správně "hezky" nakreslit, abyste jim lépe porozuměli a mnohem snadněji tak uměli příklady vyřešit. V příkladech si přímo můžete přesouvat vrcholy myší, abyste daný obrázek vylepšili. Skutečně, dobrý obrázek je základ, který i z obtížného příkladu dokáže udělat trivialitu (a pokud ne, hledejte ještě lepší obrázek...).

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/cvicnv/Procviceni9nv.qref

Diskuse o látce

Jedná se o novější látku v IB000 a dosud zajímavé diskuse sebrány nebyly....

Doplňkové a externí materiály

Pro širší studium grafů v prvé řadě doporučujeme materiály kurzu MA010 na FI MU. Doplňkově uvádíme další odkazy a především doporučujeme skvělou učebnici Kapitoly z diskrétní matematiky.