Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Lekce 12: Nekonečné množiny a zastavení algoritmu

OBSAH

Poslední lekce se již věnuje některým teoreticky pokročilým partiím, vycházejícím z teorie množin a zajímavým pro příští studium informatiky. Konkrétně si vysvětlíme něco z historie nekonečných množin, meze použitelnosti naší naivní definice množiny a nakonec si ukážeme, že stejný typ argumentace (známý jako Cantorova diagonála) je velmi užitečný pro teoretickou informatiku při důkazech neřešitelnosti jistých problémů.

Vzhledem k výběrovému charakteru tato látka bude podána pokročilým způsobem a nebude vyžadována u zkoušky. Přesto, či spíše právě proto, doporučuji návštěvu poslední přednášky všem studentům, kteří to myslí se studiem informatiky vážně a chtějí se něco pořádného dozvědět.

Doplňkové a externí materiály

Následující