Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Týden 1

Úvodní setkání

Seznámení s cíli kurzu, jeho organizací a podmínkami absolvování.