Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Týden 2

Role vzdělávání v současné společnosti (Horáková)

Vysvětlení významu vzdělání a vzdělávání v současné společnosti (technologické, ekonomické, demografické a sociální akcenty). Koncept společnosti vědění jako předpoklad rozvoje a rozšiřování znalostí a dovedností (jeho klíčové předpoklady, současná kritika i snahy o reformulaci). Reálná cesta ke společnosti vědění – kde se nachází ČR? (realizace „společnosti vědění“ v ČR a dalších zemích v empirických datech).

 

Povinná četba

  • Veselý, A. 2004. Společnost vědění jako teoretický koncept. Sociologický časopis, 2004, Vol. 40, No. 4, s. 433-446.
  • Keller, J.; Tvrdý, L. 2008. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah, pojišťovna. Praha: SLON. ISBN 978-80-86429-78-6.
  • Liesmann, K. P. 2008. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1677-5.

 

 Rozšiřující četba

  • Drucker, P. 1969. The Age of Diskontinuity: Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper and Row.
  • Stehr, N. 1994. Knowledge Societies. London: Sage. ISBN 0-8039-7891-X.
  • Veselý, A.; Kalous, J.; Marková, J. 2004. Kultivace vědění v klíčový faktor produkce. Praha: UK FSV CESES.
  • Towards Knowledge Societies. 2005. Paris: UNESCO Publishing.
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2012/VPL151/um/1_Spolecnost_vedeni.ppt