Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Týden 7

Průběžný test v rozsahu probraného učiva.