Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Týden 8

Terciární vzdělávání a vzdělávací politika v ČR a ve světě (Krč-Jediná)

Role terciárního vzdělávání ve znalostní společnosti. Současný vývoj politik zaměřených na podporu rozvoje terciárního vzdělávání: principy, cíle, trendy. Témata: kvalita, modernizace, internacionalizace terciárního vzdělávání. Seminář: Vysokoškolská reforma v ČR.

 

Povinná četba

 

  • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1262-3. Kap. 7( s. 95-108), kap. 9 (s. 127-144).
  • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1262-3. Kap. 8 Kvalita ve vysokoškolském vzdělávání (s. 103-116).
  • Bílá kniha terciárního vzdělávání. 2008. Praha: MŠMT. Dostupné online na: www.msmt.cz/uploads/bila_kniha/BK_k_diskusi_tisk.pdf
  • Pracovní návrh věcného záměru o vysokých školách. MŠMT. 2011. Dostupné online na: http://www.msmt.cz/uploads/Pracovni_navrh_vecneho_zameru_23_02_2011.pdf

 

 Rozšiřující četba

 

Další informace a dokumenty EU v oblasti terciárního vzdělávání. Dostupné online na: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc62_en.htm