Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Týden 9

Evropská vzdělávací politika (Krč-Jediná)

Vzdělávací strategie EU: priority, aktivity. Otevřená metoda koordinace jako základní technika realizace cílů evropské vzdělávací strategie. Úloha evropských/mezinárodních institucí a organizací ve vzdělávání. Evropský (mezinárodní) výzkum v oblasti vzdělávání jako základ politiky opírající se o data. (tzv. evidence-based policy).  Strategie Evropa 2020 a strategický rámec pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a pracovní přípravy „ET 2020“

 

 

Povinná četba

 

  • EC. 2011. Závěry Rady EU o úloze vzdělávání a odborné přípravy při provádění strategie Evropa 2020. Dostupné online na:

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:070:0001:0003:CS:PDF

 

 Rozšiřující četba

  • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1260-7. Kap. 9-10, s. 127-160.