Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Týden 12

Analýza a evaluace vzdělávací politiky (Horáková)

Hodnocení vzdělávacích systémů obecně a ve vztahu k různým stupňům vzdělávání. Kvalita a dostupnost vzdělávání. Individuální a společenská návratnost investic do vzdělávání. Analýza a prognózování vzdělanostních potřeb jako předpoklad efektivní vzdělávací politiky.

 

Povinná četba

  • Potůček, M. a kol. 2005. Veřejná politika. Praha: Slon. Kap. 11 Vzdělávací politika (s. 277-309).
  • Horáková, M. 2010. Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 4, 6, od s. 2-10, 9 s. ISSN 1802-5854.
  • Horáková, M. 2011. Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 5, 1, od s. 2-12, 11 s. ISSN 1802-5854

 

 Rozšiřující četba

  •  Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Vybrané problémy vzdělávací politiky..Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1262-3. Kap. 1 (s. 7-24), 7 (s. 93-101), kap. 9 (s. 117-130).