PV249 Ruby

Organizace předmětu

Organizace

Předmět se skládá z přednášky a cvičení.

Přednáška pobíhá každý týden ve středu od 8:00 v G107.

Cvičení je každý patek od 18:00 v B410. V této učebně nejsou počítače, proto si studenti musí přinést notebooky sebou.

Hodnocení

Studenti se rozdělí do týmů, ve kterých budou řešit semestrální projekt. Týmy budou 1 a více členné. V hodnocení projektu bude následně zohledněn poměr mezi velikostí a náročností projektu a počtu členů v týmu.

Za projekt mohou studenti získat až 100 bodů. K úspěšnému ukončení předmětu bude potřeba 60%, tedy 60 bodů.

Projekt budou hodnotit 3 poroty:

  • vyučující - Tomáš Pitner, Marek Jelen, Martin Hrdlička
  • studenti
  • externisté - Ivan Nečas za společnost RedHat

Během semestru budou mít studenti možnost vypracovat dobrovolná domácí cvičení, ze kterých získají body, které budou zohledněny v závěrečném hodnocení. Studenti nemají povinnost tyto úlohy řešit.

Projekty

Tým si může zvolit téma projektu dle vlastního uvážení, ale konzultace s vyučujícím je doporučena. Pokud tým projekt nekonzultuje, nebude následně brán zřetel na stížnosti v hodnocení daného projektu.

Zdrojové kódy projektů budou umístěny na Githubu v organizaci municz. Pro každý projekt bude vytvořen privátní repozitář, kam bude povolen přístup vždy jen členům daného týmu.

Studijní materiály

Organizační informace a informace vztahující se k letošnímu semestru budou zveřejňovány v ISu v Interaktivní osnově.

Materiály, které se budou vztahovat obecně k Ruby, přednášky, a další materiály dlouhodobějšího charakteru budou umístěny na této adrese: https://github.com/municz/study-materials

Git

Pokud vývojář pracuje v Ruby, je Git jedním ze základních nástrojů, které musí zvládnout ovládat. Rozhodli jsme se proto, že studenti budou mít povinnost se s tímto nástrojem naučit pracovat. 

Pokud budou mít studenti zájem, nabízíme možnost speciálního cvičení, kde se naučí jak s Gitem a Githubem pracovat. Dle zájmu studentů a možností vyučujících, bude zorganizováno a upřesněno v průběhu semestru.

Externisté

Během semestru bude v rámci předmětu přednášet několik expertů z praxe, kteří se se studenty podělí o reálné zkušenosti a poznatky. Data těchto přednášek budou předem oznámeny. Pokud se student rozhodne nechodit na klasické přednášky, je vřele doporučeno, aby navštívil alespoň tyto.