Finanční gramotnost
Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
Finanční gramotnost
Info
Období
jaro 2014
Učitel doporučuje studovat od 17. 2. 2014 do 23. 2. 2014.
Učitel doporučuje studovat od 24. 2. 2014 do 2. 3. 2014.
Učitel doporučuje studovat od 3. 3. 2014 do 9. 3. 2014.
Učitel doporučuje studovat od 10. 3. 2014 do 16. 3. 2014.
Učitel doporučuje studovat od 17. 3. 2014 do 23. 3. 2014.
Učitel doporučuje studovat od 24. 3. 2014 do 30. 3. 2014.
Učitel doporučuje studovat od 31. 3. 2014 do 6. 4. 2014.
Učitel doporučuje studovat od 7. 4. 2014 do 13. 4. 2014.
Učitel doporučuje studovat od 14. 4. 2014 do 20. 4. 2014.
Učitel doporučuje studovat od 21. 4. 2014 do 27. 4. 2014.
Učitel doporučuje studovat od 28. 4. 2014 do 4. 5. 2014.
Učitel doporučuje studovat od 5. 5. 2014 do 11. 5. 2014.
Učitel doporučuje studovat od 12. 5. 2014 do 18. 5. 2014.

Organizační pokyny

Předpokladem pro zapsání předmětu je absolvování odpovědníku, který umožní ověřit znalosti studenta před zahájením výuky.

Testy finanční gramotnosti jsou dva:

1. Vyplnění odpovědníku finanční gramotnosti na úvod předmětu – nejpozději do konce prvního výukového týdne.

2. Závěrečné ověření finanční gramotnosti v odpovědníku po 11. Semináři – nejpozději do termínu 12. Semináře.

V průběhu semináře posluchači týmově zpracují eseje na základě zadaných požadavků. K zadaným tématům esejí se studenti přihlašují v aplikaci "Zadání a přihlašování k týmovým pracím" https://is.muni.cz/auth/rozpis/?fakulta=1456;obdobi=6008;kod=BPF_FIGR;predmet=760701

Pro zpracování esejí si vždy studenti, kteří zpracovávají příslušnou esej mezi sebou určí garanta eseje, který ji vloží do ISu v aplikaci "Zadání a přihlašování k týmovým pracím" ve stanovených termínech..

Garant z podkladů a společně s ostatními členy týmu zpracuje esej za tým a vloží do ISu nejpozději do konce 11. výukového týdne (4.5. 2014). Prezentovat potom mohou všichni členové týmu společně.

Esej

Rozsah eseje je stanoven na minimálně 10 stran a maximálně 20 stran textu.

Vybrané eseje budou prezentovány na závěrečném semináři.

Doporučená literatura:

KOCIÁNOVÁ, Helena. Finanční gramotnost v kostce, aneb, Co vás neměl kdo naučit. Olomouc: Anag, 2012. 151 s. ISBN 9788072637676.

NOVESKÝ, Ivan. Slabikář finanční gramotnosti :učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. 1. vyd. Praha: Cofet, 2009. 448 s. ISBN 9788025442074.

ŠKVÁRA, Miroslav. Finanční gramotnost. 1. vyd. Praha: Miroslav Škvára, 2011. 219 s. ISBN 9788090482302.

BRABEC, Jiří. Finanční gramotnost :srozumitelně a bez překážek. Edited by Jan Šimek. 2. vyd. Plzeň: ABC Finančního vzdělávání, 2012. 90 s. ISBN 9788090505704.

 

Týden 1 Úvod, seznámení posluchačů s cílem předmětu, základní definice finanční gramotnosti.

Týden 2 Peněžní gramotnost

 • seznámení s pojmem finanční gramotnost
 • proč peněžní gramotnost
 • je peněžní negramotnost problém
 • jaké jsou dopady peněžní negramotnosti
 • mohou být peněžně negramotní posluchači a absolventi středních a vysokých škol
 • jak se projevuje peněžní negramotnost
Vstupní test

Týden 3 Cenová gramotnost

 • seznámení s pojmem cenová gramotnost
 • proč cenová gramotnost
 • je cenová negramotnost problém
 • jaké jsou dopady cenové negramotnosti
 • mohou být cenově negramotní posluchači a absolventi středních a vysokých škol
 • jak se projevuje cenová negramotnost

Týden 4 Rozpočtová gramotnost

Přednáška Michaela Dlouha - MF ČR

 • seznámení s pojmem rozpočtová gramotnost
 • proč rozpočtová gramotnost
 • je rozpočtová negramotnost problém
 • jaké jsou dopady rozpočtové negramotnosti
 • mohou být rozpočtově negramotní posluchači a absolventi středních a vysokých škol
 • jak se projevuje rozpočtová negramotnost
 • základy tvorby rozpočtu

Týden 5 Numerická gramotnost

Týden 6 Informační gramotnost

Přednáška Michaela Dombrovská - FDV MPSV ČR 

Základy vyhledávání

 • Vyhledávání v katalozích
 • Vyhledávání v databázích
 • Vyhledávání v Internetu

Počítačová gramotnost

 • Aplikační software

o   Textový procesor

o   Tabulkový procesor

o   Prezentační programy

 • Uložení informace

o   Flesh disk

o   Hard disk

o   Internetová úložiště

 • Internet a bezpečnost

o   Vyhledávací nástroje

o   Problémy současného Internetu a bezpečnostní incidenty

o   Předcházení bezpečnostním incidentům a ochrana informace

Základy autorského práva

 • Základy autorského práva
 • Plagiátorství
 • Citování

Týden 7 Právní gramotnost

Přednáška Lukáš Vacek - zástupce finančního abritra

Základy práva

 • Právní vztah a jeho
 • Subjekty právních vztahů
 • Právní odpovědnost

Základy ústavního systému ČR

 • Základy ústavního systému ČR
 • Základní práva a svobody
 • Právní služby v ČR

Vybrané otázky a rady z občanského práva, pracovního práva, obchodního práva

 • Rodičovská odpovědnost a společně jmění manželů
 • Pracovní vztahy: pracovní poměr, práva a povinnosti účastníků
 • Právní podmínky podnikaní, obchodní rejstřík
 • Obchodní smlouvy

Systém práva

 • Právo mezinárodní, evropské a vnitrostátní
  • Základy evropského práva

Týden 8 Ochrana spotřebitele

 • proč se věnovat spotřebitele
 • co je ochrana spotřebitele
 • ochrana spotřebitelů finančních služeb
 • jak stát postupuje při ochraně spotřebitele

Týden 9 Životní situace a jejich řešení

Přednáška Exekuce v kostce - Jiří Pilař

OCHRANA PŘED CHUDOBOU V ČR

 - sociální stát?

ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM

- definice, aktuální hodnota v ČR

- pro koho je určeno

- výpočet

 POMOC V HMOTNÉ NOUZI

- definice, - aktuální hodnota v ČR

- pro koho je určeno

- výpočet

            ČÁSTKA ŽIVOBYTÍ

                        PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

                        SOCIÁLNÍ OCHRANA V OBLASTI BYDLENÍ

                        MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

                        KOMU NENÍ URČENA POMOC V HMOTNÉ NOUZI

 DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST

- definice, - vývoj u nás a v Evropě

- následky

- možnosti řešení

 ZADLUŽOVÁNÍ

- definice, - vývoj u nás a v Evropě

- následky

- možnosti řešení

 „NEPLATIČSTVÍ“

NÁJMU, ENERGIÍ A DALŠÍCH SLUŽEB

- k čemu to povede (možné následky)

- možnosti řešení

Týden 10 Investování a základní pravidla investování

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA INVESTOVÁNÍ

 - před samotným investováním do různých produktů finančního trhu je nutné/vhodné se držet některých pravidel, některá z nich jsou:

- nesázet vše na jednu kartu

- emoce stranou

- počítat s neúspěchy

- nedělat unáhlená rozhodnutí

- nepřeceňovat své investiční síly

- pamatovat na riziko

 INVESTIČNÍ TROJÚHELNÍK – VÝNOSNOST, RIZIKO A LIKVIDITA

 FINANČNÍ TRH

 - základy fungování finančního trhu

 - subjekty finančního trhu

 INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

 TYPY INVESTIC

- do nemovitostí (domy, pozemky..)

- do movitých věcí (drahé kovy, umělecká díla..)

- do finančních produktů (cenné papíry)

- akcie

- dluhopisy

- termínové obchody – forvard, futures, swapy, opce

- strukturované produkty

 BURZY a BURZOVNÍ INDEXY

 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

 Investování drobného investora

 Do čeho, jak a kolik investovat?

 Kdo a proč by měl investovat x spoření

 Základní pojmy

Týden 11 Orgány Evropské unie a České republiky

1. Instituce Evropského společenství

 • Evropský parlament
 • Rada EU
 • Evropská komise
 • Další orgány a instituce EU

2. Struktura statní moci v ČR

 • Prezident
 • Parlament
 • Vláda
 • Soudnictví

3. Interakce mezi orgány EU a ČR

 • Vztah mezi komunitarním právem a právním řadem členských států EU
 • Výbor pro EU

Vyplnění kontrolního odpovědníku nejpozději do 4. 5. 2014 jako jedné z podmínek pro udělení zápočtu.

Na adrese https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2014/BPF_FIGR/odp/Test_2.qref

Garant vloží esej za tým do odevzdávárny v ISu nejpozději do konce 11. výukového týdne (4.5. 2014).

Týden 12 Vyhodnocení průzkumu finanční gramotnosti

Hodnocení zpracovaných týmových esejí

Diskuze

Týden 13 Závěrečné hodnocení a diskuze