Finanční gramotnost

Týden 4 Rozpočtová gramotnost

Přednáška Michaela Dlouha - MF ČR

  • seznámení s pojmem rozpočtová gramotnost
  • proč rozpočtová gramotnost
  • je rozpočtová negramotnost problém
  • jaké jsou dopady rozpočtové negramotnosti
  • mohou být rozpočtově negramotní posluchači a absolventi středních a vysokých škol
  • jak se projevuje rozpočtová negramotnost
  • základy tvorby rozpočtu