Finanční gramotnost

Týden 6 Informační gramotnost

Přednáška Michaela Dombrovská - FDV MPSV ČR 

Základy vyhledávání

  • Vyhledávání v katalozích
  • Vyhledávání v databázích
  • Vyhledávání v Internetu

Počítačová gramotnost

  • Aplikační software

o   Textový procesor

o   Tabulkový procesor

o   Prezentační programy

  • Uložení informace

o   Flesh disk

o   Hard disk

o   Internetová úložiště

  • Internet a bezpečnost

o   Vyhledávací nástroje

o   Problémy současného Internetu a bezpečnostní incidenty

o   Předcházení bezpečnostním incidentům a ochrana informace

Základy autorského práva

  • Základy autorského práva
  • Plagiátorství
  • Citování