Finanční gramotnost

Týden 7 Právní gramotnost

Přednáška Lukáš Vacek - zástupce finančního abritra

Základy práva

 • Právní vztah a jeho
 • Subjekty právních vztahů
 • Právní odpovědnost

Základy ústavního systému ČR

 • Základy ústavního systému ČR
 • Základní práva a svobody
 • Právní služby v ČR

Vybrané otázky a rady z občanského práva, pracovního práva, obchodního práva

 • Rodičovská odpovědnost a společně jmění manželů
 • Pracovní vztahy: pracovní poměr, práva a povinnosti účastníků
 • Právní podmínky podnikaní, obchodní rejstřík
 • Obchodní smlouvy

Systém práva

 • Právo mezinárodní, evropské a vnitrostátní
  • Základy evropského práva