Finanční gramotnost

Týden 9 Životní situace a jejich řešení

Přednáška Exekuce v kostce - Jiří Pilař

OCHRANA PŘED CHUDOBOU V ČR

 - sociální stát?

ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM

- definice, aktuální hodnota v ČR

- pro koho je určeno

- výpočet

 POMOC V HMOTNÉ NOUZI

- definice, - aktuální hodnota v ČR

- pro koho je určeno

- výpočet

            ČÁSTKA ŽIVOBYTÍ

                        PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

                        SOCIÁLNÍ OCHRANA V OBLASTI BYDLENÍ

                        MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

                        KOMU NENÍ URČENA POMOC V HMOTNÉ NOUZI

 DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST

- definice, - vývoj u nás a v Evropě

- následky

- možnosti řešení

 ZADLUŽOVÁNÍ

- definice, - vývoj u nás a v Evropě

- následky

- možnosti řešení

 „NEPLATIČSTVÍ“

NÁJMU, ENERGIÍ A DALŠÍCH SLUŽEB

- k čemu to povede (možné následky)

- možnosti řešení