Finanční gramotnost

Organizační pokyny

Předpokladem pro zapsání předmětu je absolvování odpovědníku, který umožní ověřit znalosti studenta před zahájením výuky.

Testy finanční gramotnosti jsou dva:

1. Vyplnění odpovědníku finanční gramotnosti na úvod předmětu – nejpozději do konce prvního výukového týdne.

2. Závěrečné ověření finanční gramotnosti v odpovědníku po 11. Semináři – nejpozději do termínu 12. Semináře.

V průběhu semináře posluchači týmově zpracují eseje na základě zadaných požadavků. K zadaným tématům esejí se studenti přihlašují v aplikaci "Zadání a přihlašování k týmovým pracím" https://is.muni.cz/auth/rozpis/?fakulta=1456;obdobi=6008;kod=BPF_FIGR;predmet=760701

Pro zpracování esejí si vždy studenti, kteří zpracovávají příslušnou esej mezi sebou určí garanta eseje, který ji vloží do ISu v aplikaci "Zadání a přihlašování k týmovým pracím" ve stanovených termínech..

Garant z podkladů a společně s ostatními členy týmu zpracuje esej za tým a vloží do ISu nejpozději do konce 11. výukového týdne (4.5. 2014). Prezentovat potom mohou všichni členové týmu společně.

Esej

Rozsah eseje je stanoven na minimálně 10 stran a maximálně 20 stran textu.

Vybrané eseje budou prezentovány na závěrečném semináři.

Doporučená literatura:

KOCIÁNOVÁ, Helena. Finanční gramotnost v kostce, aneb, Co vás neměl kdo naučit. Olomouc: Anag, 2012. 151 s. ISBN 9788072637676.

NOVESKÝ, Ivan. Slabikář finanční gramotnosti :učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. 1. vyd. Praha: Cofet, 2009. 448 s. ISBN 9788025442074.

ŠKVÁRA, Miroslav. Finanční gramotnost. 1. vyd. Praha: Miroslav Škvára, 2011. 219 s. ISBN 9788090482302.

BRABEC, Jiří. Finanční gramotnost :srozumitelně a bez překážek. Edited by Jan Šimek. 2. vyd. Plzeň: ABC Finančního vzdělávání, 2012. 90 s. ISBN 9788090505704.