G3101 Základy zpracování geologických dat
Mgr. Petr Urbánek
G3101 Základy zpracování geologických dat
Info
Období
podzim 2014
Učitel doporučuje studovat od 15. 9. 2014 do 21. 9. 2014.
Testy a kontrolní otázky

Organizační informace

Kontakt na vyučující

Literatura k dispozici v Ústřední knihovně

Pokyny k ukončení předmětu

Studium

Cvičení

Testy a kontrolní otázky

Testy a kontrolní otázky

Obsah není zveřejněný.