Galoisova teorie

Týden 1

Úvodní opakovací přednáška.
Následující