Úvod do odborného a akademického jazyka (26.09.2012)
Mgr. Marek Blahuš
Úvod do odborného a akademického jazyka (26.09.2012)

Seminář projektu Impact, KA1 Metodika, s názvem "Úvod do odborného a akademického jazyka" se uskutečnil ve středu 26.09.2012 v prostorách hotelu Continental v Brně. Přednášející byla Sophia Butt.

V kurzu na téma Úvod do odborného a akademického jazyka v angličtině - pro učitele VŠ se účastníci seznámí s rozdílem mezi akademickou a odbornou angličtinou, různými žánry psaného akademického jazyka, formálním a neformálním stylem, literaturou na toto téma.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jedním souborem (přehrávačem videa), všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Doplňující materiály (prezentace, handouty) naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Aktualizováno 09.07.2012: Videozáznam z každého bloku semináře je již tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou již sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Doplňující materiály (prezentace, handouty) naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresa pro přístup bez nutnosti přihlášení do IS MU je: http://is.muni.cz/do/1496/impact-obsah/ka4/20120613.qwarp

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015