Specifika výuky němčiny – testování a hodnocení (31.01.2013)
Daniel Kurowski
Specifika výuky němčiny – testování a hodnocení (31.01.2013)

Seminář projektu Impact, KA1 Metodika, s názvem "Specifika výuky němčiny – testování a hodnocení" se uskutečnil ve čtvrtek 31.01.2013 v prostorách hotelu Continental v Brně. Přednášejícím byl Norbert Conti.

V rámci školení budou účastníci seznámeni s různými metodami hodnocení jazykových kompetencí. V popředí budou stát standardizované testovací metody, které by měly umožnit odkaz na referenční rámec hodnocení. Budou také představeny nejvhodnější modely pro praxi při výuce DaF. Cílem školení je, aby účastníci byli schopni kompetentně a (s orientací na komunikaci) samostatně vypracovat, řešit a vyhodnotit úkoly testování.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jedním souborem (přehrávačem videa), všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Aktualizováno 09.07.2012: Videozáznam z každého bloku semináře je již tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou již sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Doplňující materiály (prezentace, handouty) naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresa pro přístup bez nutnosti přihlášení do IS MU je: http://is.muni.cz/do/1496/impact-obsah/ka4/20120613.qwarp

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015

Předchozí