Využití ICT mimo třídu (27. a 28.01.2014)
Daniel Kurowski
Využití ICT mimo třídu (27. a 28.01.2014)

Seminář projektu Impact, KA1 Metodika, s názvem "Využití ICT mimo třídu" se uskutečnil v pondělí a v úterý 27. a 28.01.2014 v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání na MENDELU v Brně. Přednášejícím byli Nikki Fořtová a Shaun Wilden.

As the use of technology in language teaching and learning is steadily becoming the norm rather than the exception, the potential for taking learning beyond the four walls of the classroom is enormous. We teachers just need to learn what’s out there and how best to use it with our students.
This hands-on workshop aims to provide teachers with an introduction to tools and tasks which can help learners to consolidate knowledge, aid collaboration and creation.

With the technology at our fingertips and a wealth of resources now at hand, we really can take teaching and learning beyond the classroom and as a result ensure that our students have the chance to better their English beyond the classroom.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jedním souborem (přehrávačem videa), všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015

Předchozí