Creativity in the classroom (11.02.2014)
Daniel Kurowski
Creativity in the classroom (11.02.2014)

Seminář projektu Impact, KA1 Metodika, s názvem "Creativity in the classroom" se uskutečnil v úterý 11.02.2014 v prostorách Nadace Partnerství v Brně. Přednášejícím byl Willy Cardoso.

In these sessions, we will improve our understanding of what a creative classroom looks like and discuss ways teachers and learners can develop creative thinking skills. There will be plenty of practical activities to foster improvisation and spontaneity, lively classroom discussions, and thinking skills. Participants will also share their experiences, and end the day with an array of new ideas and resources.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jedním souborem (přehrávačem videa), všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015

Předchozí