Creativity in the classroom – extension (12.02.2014)
Daniel Kurowski
Creativity in the classroom – extension (12.02.2014)

Seminář projektu Impact, KA1 Metodika, s názvem "Creativity in the classroom – extension" se uskutečnil ve středu 12.02.2014 v prostorách Nadace Partnerství v Brně. Přednášejícím byl Willy Cardoso.

As an extension of the previous day, in these sessions we will delve deeper into creativity through open discussions and collaborative work. We will take a critical look at coursebook design and learn how to adapt in order to foster learners’ creativity and thinking skills. We will also revisit the teaching of the four skills in the light of creativity.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jedním souborem (přehrávačem videa), všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015

Předchozí