Naming new parts: what makes a ‚good‘ anatomical label? (12.05.2014)
Mgr. Martin Nováček
Naming new parts: what makes a ‚good‘ anatomical label? (12.05.2014)

Seminář projektu Impact, KA2 Inovace konkrétních kurzů vzdělávání v akademickém a odborném cizím jazyce, s názvem "Naming new parts: what makes a ‚good‘ anatomical label?" se uskutečnil v pondělí 12. 5. 2014 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Přednášela prof. Helen King.

This lecture is designed for teachers and researchers who deal with the history and development of Latin and Greek medical terminology.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresa pro přístup bez přihlášení do IS MU je https://is.muni.cz/do/1496/impact/obsah/ka2/20140512.qwarp.

Fotogalerie z akce: http://impact.cjv.muni.cz/galerie/serie-seminaru-k-problematice-latinske-terminologie/

Technický kontakt: Martin Nováček, technik CJV MU, učo 393995

Předchozí