A corpus day for researchers (10.06.2013)
Mgr. Martin Nováček
A corpus day for researchers (10.06.2013)

Seminář projektu Impact, KA3 Rozvoj a inovace vzdělávání v odborném cizím jazyce v souladu s požadavky trhu práce, s názvem "A corpus day for researchers" se uskutečnil v pondělí 10.06.2013 v prostorách Filozofické fakulty MU v Brně. Přednášejícím byl James Thomas.

„Nástroje pro vyhledávání v jazykových korpusech“ - seminář pro akademické pracovníky (vedený v angličtině) je  zaměřený na rozvoj schopností akademických pracovníků editovat svoje texty s pomocí vyhledávače v jazykových korpusech.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Odkaz na web: http://impact.cjv.muni.cz/akce/nastroje-pro-vyhledavani-v-jazykovych-korpusech-2/
Fotogalerie z akce: http://impact.cjv.muni.cz/galerie/seminar-a-corpus-day-for-researchers/

Aktualizováno 09.07.2012: Videozáznam z každého bloku semináře je již tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou již sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Doplňující materiály (prezentace, handouty) naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresa pro přístup bez nutnosti přihlášení do IS MU je: http://is.muni.cz/do/1496/impact-obsah/ka4/20120613.qwarp

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015

Předchozí