Vývoj jazykového testu, testové specifikace (13.06.2012)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová
Vývoj jazykového testu, testové specifikace (13.06.2012)

Seminář projektu Impact, KA4 Testování, s názvem "Vývoj jazykového testu, testové specifikace" se uskutečnil ve středu 13.06.2012 v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně. Přednášející byla PhDr. Eva Složilová, M.A. (učo 111587).

Cílem semináře bylo představit proces vývoje jazykového testu ve všech jeho etapách. Zvláštní pozornost byla věnována tvorbě testových specifikací, jejich obsahu, cyklickému charakteru a především roli, kterou v celém průběhu vývoje testu hrají. Byl rovněž diskutován vztah mezi testovými specifikacemi a SERRJ, a také mezi specifikacemi a kurikulárními dokumenty s přihlédnutím k vývoji testů typu achievement/proficiency. Vývoj specifikací byl demonstrován na několika příkladech a účastníci diskutovali nad obsahem specifikací v různých kontextech, především ale v kontextu jejich vlastní fakulty.

Aktualizováno 09.07.2012: Videozáznam z každého bloku semináře je již tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou již sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Doplňující materiály (prezentace, handouty) naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Technický kontakt: Marek Blahuš, technik CJV MU, učo 172464