Tvorba testových položek a jejich moderace (14.09.2012)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová
Tvorba testových položek a jejich moderace (14.09.2012)

Seminář projektu Impact, KA4 Testování, s názvem "Tvorba testových položek a jejich moderace" se uskutečnil v pátek 14.09.2012 v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně. Přednášející byla PhDr. Eva Složilová, M.A. (učo 111587).

Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky s dvěmi důležitými fázemi, kterými prochází  vývoj jazykového testu u dovednosti čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, popř. u gramaticko-lexikální části testu. Těmito fázemi jsou tvorba testových položek a jejich následná moderace. Účastníci budou vedeni k praktickým činnostem a týmové práci: na konkrétních příkladech budou demonstrovat charakteristické znaky různých testovacích technik, na základě vybraných částí testových specifikací budou vytvářet  adekvátní testové položky, budou kriticky posuzovat práci svých kolegů a navrhovat alternativní řešení. Jazykem vytvářených nebo posuzovaných testových položek bude podle okolností čeština jako cizí jazyk, angličtina, popř. i jiné jazyky.

Aktualizováno 09.10.2012: Videozáznam z každého bloku semináře je již tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou již sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Doplňující materiály (prezentace, handouty) naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Aktualizováno 09.07.2012: Videozáznam z každého bloku semináře je již tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou již sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Doplňující materiály (prezentace, handouty) naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresa pro přístup bez nutnosti přihlášení do IS MU je: http://is.muni.cz/do/1496/impact-obsah/ka4/20120613.qwarp

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015