Koherence a koheze v mluveném a písemném projevu (15.02., 26.02. a 08.03.2013)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová
Koherence a koheze v mluveném a písemném projevu (15.02., 26.02. a 08.03.2013)

Seminář projektu Impact, KA4 Testování, s názvem "Koherence a koheze v mluveném a písemném projevu" se uskutečnil v pátek 15.02., v úterý 26.02. a v pátek 08.03.2013 v prostorách hotelu Continental v Brně. Přednášející byla PhDr. Eva Složilová, M.A. (učo 111587).

Seminář vedený lektorkou Evou Složilovou je věnován problematice testování.  Klade si za cíl položit základy jednotného chápání obou konceptů a především pak ukázat jejich roli při hodnocení písemného a ústního projevu.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Fotogalerie z akce: http://impact.lingua.muni.cz/galerie/seminar-koherence-a-koheze-v-mluvenem-a-pisemnem-projevu/

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015

Předchozí