Hodnocení písemného projevu (05.06.2013)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová
Hodnocení písemného projevu (05.06.2013)

Seminář projektu Impact, KA4 Testování, s názvem "Hodnocení písemného projevu" se uskutečnil ve středu 05.06.2013 v prostorách hotelu Continental v Brně. Přednášející byla PhDr. Eva Složilová, M.A. (učo 111587).

První část semináře bude věnována nově vyvinutým analytickým hodnotícím škálám pro hodnocení písemného projevu. Účastníkům semináře budou představena jednotlivá kritéria, jejich komponenty i deskriptory, a to pro úrovně B1, B2 a C1. Po obeznámení se s hodnotícími škálami dojde ve druhé části semináře k nácviku jejich praktického použití při hodnocen autentických ukázek psaní.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Fotogalerie z akce: http://impact.cjv.muni.cz/galerie/seminar-hodnoceni-pisemneho-projevu/

Aktualizováno 09.07.2012: Videozáznam z každého bloku semináře je již tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou již sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Doplňující materiály (prezentace, handouty) naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresa pro přístup bez nutnosti přihlášení do IS MU je: http://is.muni.cz/do/1496/impact-obsah/ka4/20120613.qwarp

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015

Předchozí