Hodnocení ústního projevu (10.02.2014)
Daniel Kurowski
Hodnocení ústního projevu (10.02.2014)

Seminář projektu Impact, KA4 Testování, s názvem "Hodnocení ústního projevu" se uskutečnil v pondělí 10.02.2014 v prostorách hotelu Continental v Brně. Přednášející byla PhDr. Eva Složilová, M.A. (učo 111587).

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Fotogalerie z akce: http://impact.cjv.muni.cz/galerie/seminar-hodnoceni-ustniho-projevu/

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jedním souborem (přehrávačem videa), všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015

Předchozí