EN

Interaktivní osnova

Jak na čtení? (05.06.2014)
Mgr. Martin Nováček
Jak na čtení? (05.06.2014)

Seminář projektu Impact, KA4 Testování, s názvem "Jak na čtení?" se uskutečnil ve čtvrtek 05.06.2014 v prostorách hotelu Continental v Brně. Přednášející byla Mgr. Marie Doskočilová (učo 12574).

Seminář je zaměřen na praktické aspekty tvorby testových položek pro dovednost čtení. Bude si všímat především těch testovacích technik, které jsou v současné době součástí formátů testových specifikací jednotlivých fakult a jejichž tvorba a vývoj mohou být z různých důvodů obtížné.  Účastníci semináře budou do procesu tvorby takových položek aktivně zapojeni, a to jak v roli jejich autorů, tak také jejich moderátorů.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Fotogalerie z akce: http://impact.cjv.muni.cz/galerie/seminar-jak-na-cteni/

Technický kontakt: Martin Nováček, technik CJV MU, učo 393995

Předchozí