EN

Interaktivní osnova

Jak na poslech? (09.06.2014)
Mgr. Martin Nováček
Jak na poslech? (09.06.2014)

Seminář projektu Impact, KA4 Testování, s názvem "Jak na poslech?" se uskutečnil v pondělí 09.06.2014 v prostorách Otevřené zahrady Nadace Partnerství v Brně. Přednášející byla Mgr. Martina Hulešová, M.A. (učo 232449).

Seminář je zaměřen na praktické aspekty tvorby testových položek pro dovednost poslech. Bude si všímat především těch testovacích technik, které jsou v současné době součástí formátů testových specifikací jednotlivých fakult a jejichž tvorba a vývoj mohou být z různých důvodů obtížné.  Účastníci semináře budou do procesu tvorby takových položek aktivně zapojeni, a to jak v roli jejich autorů, tak také jejich moderátorů.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresa pro přístup bez přihlášení do IS MU je http://is.muni.cz/do/1496/impact/obsah/ka4/seminare/20140609.qwarp.

// Fotogalerie z akce:

Technický kontakt: Martin Nováček, technik CJV MU, učo 393995

Předchozí