Diversity Management in Education (08.06.2013)
Daniel Kurowski
Diversity Management in Education (08.06.2013)

Seminář projektu Impact, KA5 Popdora internacionalizace MU, s názvem "Diversity Management in Education" se uskutečnil v sobotu 08.06.2013 v prostorách Nadace Partnerství v Brně. Přednášejícím byl Rupert Beinhauer.

„Výuka v interkulturním prostředí„  seminář pro vyučující (vedený v angličtině) je zaměřený na rozvoj výukových metod pro současné, multikulturní prostředí. Seminář si klade za cíl poskytnout vyučujícím praktické rady pro každodenní výuku.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Odkaz na akci: http://impact.cjv.muni.cz/akce/diversity-management-in-education/
Fotogalerie z akce: http://impact.cjv.muni.cz/galerie/seminar-diversity-management-in-education/

Aktualizováno 09.07.2012: Videozáznam z každého bloku semináře je již tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou již sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Doplňující materiály (prezentace, handouty) naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresa pro přístup bez nutnosti přihlášení do IS MU je: http://is.muni.cz/do/1496/impact-obsah/ka4/20120613.qwarp

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015

Předchozí