Intercultural Teaching (30.09.2013)
Daniel Kurowski
Intercultural Teaching (30.09.2013)

Seminář projektu Impact, KA5 Popdora internacionalizace MU, s názvem "Intercultural Teaching" se uskutečnil v pondělí 30.09.2013 v prostorách Nadace Partnerství v Brně. Přednášející byla Janice de Haaff.

This „Intercultural Teaching“ Seminar focuses on intercultural competences which are essential for teachers at universities to know and those testing students to understand what their cultural politic is in today’s age of global education.
The seminar begins with a macro description of cultural values in terms of geographical domains (Hofstede’s dimensions). Alternative micro descriptions (A. Holliday) flow seamlessly into discussions and descriptions of various reflexions of participants‘ classroom cultures typical for Czech university settings. Cultural competences and cultural determinism will also be addressed given enough time and interest.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Odkaz na akci: http://impact.cjv.muni.cz/akce/interkulturni-uceni/
Fotogalerie z akce: http://impact.cjv.muni.cz/galerie/seminar-intercultural-teaching/

Aktualizováno 09.07.2012: Videozáznam z každého bloku semináře je již tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou již sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Doplňující materiály (prezentace, handouty) naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresa pro přístup bez nutnosti přihlášení do IS MU je: http://is.muni.cz/do/1496/impact-obsah/ka4/20120613.qwarp

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015

Předchozí