Speaking Skills for Academic Purposes (30.11.2013)
Daniel Kurowski
Speaking Skills for Academic Purposes (30.11.2013)

Seminář projektu Impact, KA5 Popdora internacionalizace MU, s názvem "Speaking Skills for Academic Purposes" se uskutečnil v sobotu 30.11.2013 v prostorách Nadace Partnerství v Brně. Přednášející byla Emma Lay.

This day’s sessions focus on speaking skills for lecturers who teach in the English language. We will consider what makes speakers successful from linguistic and situational perspectives.  In order to ensure the day is as useful and as enjoyable as possible, sessions will be collaborative and participant-driven, giving you the opportunity to interact, discuss, practise and reflect on your teaching practice with your university colleagues.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Odkaz na akci: http://impact.cjv.muni.cz/akce/speaking-skills-for-academic-purposes/
Fotogalerie z akce: http://impact.cjv.muni.cz/galerie/seminar-speaking-skills/

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jedním souborem (přehrávačem videa), všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015

Předchozí