Effective Communication in English: Teaching, Learning and Assessment Strategies (05. a 06.12.2013)
Daniel Kurowski
Effective Communication in English: Teaching, Learning and Assessment Strategies (05. a 06.12.2013)

Seminář projektu Impact, KA5 Popdora internacionalizace MU, s názvem "Effective Communication in English: Teaching, Learning and Assessment Strategies" se uskutečnil ve čtvrtek a pátek 05. a 06.12.2013 v prostorách Nadace partnerství v Brně. Přednášející byla Maxine Gillway.

This is a two-day course designed to support those delivering degree programmes to multi-cultural groups through the medium of English. The course will consist of a mixture of presentations, small group work, and discussions.  It aims to enable participants to experience and reflect upon a range of teaching techniques that they might then apply in their own classrooms to support the language needs of their students. It will begin with a needs analysis so that where possible activities can be tailored to participants’ specific requirements.
An internationalized student experience is a key aspiration for many institutions in many countries. This brings with it both challenges and opportunities for our pedagogic practice.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Odkaz na akci: http://impact.cjv.muni.cz/akce/effective-communication-in-english/
Fotogalerie z akce: http://impact.cjv.muni.cz/galerie/seminar-effective-communication-in-english/

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015

Předchozí