Academic Writing Workshop for EAP Tutors (4.4.2014)
Mgr. Martin Nováček
Academic Writing Workshop for EAP Tutors (4.4.2014)

Seminář projektu Impact, KA5 Popdora internacionalizace MU, s názvem "Academic Writing Workshop for EAP Tutors" se uskutečnil v pátek 4.4.2014 v Jazykové studovně CJV na Komenského nám. 2. Přednášejícím byla Katie Mansfield.

This one-day workshop is designed to familiarize tutors of EAP with a number of key classroom issues, provide EAP tutors with an opportunity to observe and share successful classroom materials, and to reflect on some of the ways in which feedback can be given in academic writing.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresa pro přístup bez přihlášení do IS MU je http://is.muni.cz/do/1496/impact/obsah/ka5/20140404.qwarp.

Fotogalerie z akce: http://impact.cjv.muni.cz/galerie/seminare-writing-skills/

Technický kontakt: Martin Nováček, technik CJV MU, učo 393995

Předchozí