What is academic language? (05.03.2015)
Mgr. Martin Nováček
What is academic language? (05.03.2015)

Seminář projektu Impact, KA5 Popdora internacionalizace MU, s názvem "What is academic language?" se uskutečnil ve čtvrtek 5. 3. 2015 v prostorách bývalé Lékařské fakulty MU na Komenského náměstí 2. Přednášejícím byl Edward de Chazal.

Communicating in academic English can be challenging. Academic writers and speakers need to identify and produce the main characteristics, structures and vocabulary in academic language. In this seminar we explore academic language and work with different ways of describing and using such language. These investigations show the inseparability of grammar and vocabulary. Participants will be equipped to use a wider and more varied range of academic language.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresa pro přístup bez přihlášení do IS MU je https://is.muni.cz/do/1496/impact/obsah/ka5/20150305.qwarp.

Fotogalerie z akce: http://impact.cjv.muni.cz/galerie/edward-de-chazal-what-is-academic-language/

Technický kontakt: Martin Nováček, technik CJV MU, učo 393995

Předchozí