Pedagogies into Practice: Practical speaking development in second language-medium education (16.04.2015)
Mgr. Martin Nováček
Pedagogies into Practice: Practical speaking development in second language-medium education (16.04.2015)

Seminář projektu Impact, KA5 Popdora internacionalizace MU, s názvem "Pedagogies into Practice: Practical speaking development in second language-medium education" se uskutečnil ve čtvrtek 16. 4. 2015 v prostorách Centra jazykového vzdělávání MU. Přednášejícím byl Tony Corballis.

With burgeoning English-medium course provision in higher education, there has been interest in various paradigmatic waves of pedagogy attempting to address the related challenges. In particular it is of interest how these might be usefully and practically put into action, if at all. Marrying traditional or trendy principles with the day-to-day pragmatics is often easier said than done, when students present their needs en-masse and discipline-specific. With a focus on spoken performance over written, this session includes a number of hands-on interactive activities that may form the basis for practitioners‘ own language enrichment on the one hand, and on the other, for analysis and reflection on methods and classroom techniques, that might be beneficially adapted or applied to practitioners‘ own instructional practice, in higher education.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresa pro přístup bez přihlášení do IS MU je https://is.muni.cz/do/1496/impact/obsah/ka5/20150416.qwarp.

Technický kontakt: Martin Nováček, technik CJV MU, učo 393995

Předchozí